English | Bokmål | Nynorsk | Sámegiella | Dansk | Deutsch | Svenska | Suomeksi | Español | Français | Italiano | Nederlands | Lëtzebuergesch | Čeština | Slovenščina | Lietuvių kalba | Hrvatski | Magyar | Język polski | Português | Português brasileiro | Türkçe | 日本語 | 简体中文 | 繁體中文 | русский язык | eesti keel | עִבְרִית | Bahasa Indonesia | Srpski | Latviešu | Românește

Nie znaleziono metadanych

Nie można zlokalizować metadanych dotyczących 'https://www.emeraldinsight.com/shibboleth'

Questo è probabilmente un problema di configurazione del service provider o dell'identity provider.

Jeśli zgłaszasz ten bląd, podaj także ID zdarzenia, który umożliwi administratorowi zlokalizować Twoją sesje w logach:

df43b9461c

Informacja debugger'a

Poniższa informacja debugger'a może być przydatna dla administara / helpdesk:

SimpleSAML\Error\MetadataNotFound: METADATANOTFOUND('%ENTITYID%' => '\'https://www.emeraldinsight.com/shibboleth\'')

Backtrace:
3 lib/SimpleSAML/Metadata/MetaDataStorageHandler.php:343 (SimpleSAML\Metadata\MetaDataStorageHandler::getMetaData)
2 lib/SimpleSAML/Metadata/MetaDataStorageHandler.php:363 (SimpleSAML\Metadata\MetaDataStorageHandler::getMetaDataConfig)
1 modules/saml/lib/IdP/SAML2.php:309 (SimpleSAML\Module\saml\IdP\SAML2::receiveAuthnRequest)
0 www/saml2/idp/SSOService.php:21 (N/A)

Raport błędów

Możesz podać swój adres email, jeśli chcesz umożliwić administratorowi skontaktować się z Tobą w razie dalszych pytań związanych z Twoim problemem.

Adres e-mail

Jak otrzymać pomoc.

Błąd ten wystąpił w związku z nieprzewidzianą sytuacją lub błędną konfigurację SimpleSAMLphp. Skontaktuj się z administratorem tego serwisu i wyślij mu powyższy błąd.